HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR MEDIEFAG (Orgnr. 874855502)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874855502
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR MEDIEFAG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Joplassvegen 11, 6103 VOLDA
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 500, 6101 VOLDA
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet