FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND (Orgnr. 879529662)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 879529662
Navn/foretaksnavn: FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Sjøgata 1, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56685

Lenker til interne ressurser