UTDANNINGSDIREKTORATET AVD MOLDE (Orgnr. 880352202)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 880352202
Navn/foretaksnavn: UTDANNINGSDIREKTORATET AVD MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Britvegen 4, 6410 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2924 Tangen, 0608 OSLO
Registrert dato: 08-12-1998
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet