TOLLETATEN (Orgnr. 880455702)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 880455702
Navn/foretaksnavn: TOLLETATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Tollbugata 1, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2103 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 19-01-1999
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55150

Lenker til interne ressurser