UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK (Orgnr. 883455312)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 883455312
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 505
Forretningsadresse: Fosswinckels gate 6, 5007 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7802, 5020 BERGEN
Registrert dato: 16-06-2001
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.