NAV KLAGEINSTANS SØR (Orgnr. 885137652)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 885137652
Navn/foretaksnavn: NAV KLAGEINSTANS SØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 46
Forretningsadresse: Markens gate 55, 4612 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 644 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 26-11-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57089

Lenker til interne ressurser