PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD (Orgnr. 885530222)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 885530222
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Welhavens gate 2C, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 22-03-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet