DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVAL.UTV. AVD BERGEN (Orgnr. 886339542)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 886339542
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVAL.UTV. AVD BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 142
Forretningsadresse: Fortunen 1, 5013 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1093, 5809 BERGEN
Registrert dato: 08-12-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.