DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET MILJØENHETEN I TROMSØ (Orgnr. 887676992)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 887676992
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET MILJØENHETEN I TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Hjalmar Johansens gate 14, 9007 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-01-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.