ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (Orgnr. 889640782)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 889640782
Navn/foretaksnavn: ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1508
Forretningsadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 23-03-2006
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 38612

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet