NAV LIER (Orgnr. 890229972)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 890229972
Navn/foretaksnavn: NAV LIER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Dølasletta 3, 3408 TRANBY
Forretningskommune: LIER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 28, 3407 TRANBY
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56190

Lenker til interne ressurser