NAV HJELPEMIDLER (Orgnr. 891046642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891046642
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDLER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1399
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2A, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 20-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56901

Lenker til interne ressurser