NAV KLAGEINSTANS VEST (Orgnr. 891078072)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891078072
Navn/foretaksnavn: NAV KLAGEINSTANS VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6245, 5893 BERGEN
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57090

Lenker til interne ressurser