NAV NORDLAND (Orgnr. 891356242)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891356242
Navn/foretaksnavn: NAV NORDLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Haakon VII gate 98, 8004 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 374, 8001 BODØ
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.