NAV VEGÅRSHEI (Orgnr. 891359632)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891359632
Navn/foretaksnavn: NAV VEGÅRSHEI
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI
Forretningskommune: VEGÅRSHEI
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56205

Lenker til interne ressurser