NAV NORDRE LAND (Orgnr. 891365942)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891365942
Navn/foretaksnavn: NAV NORDRE LAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Storgata 28, 2870 DOKKA
Forretningskommune: NORDRE LAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 53, 2882 DOKKA
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56214

Lenker til interne ressurser