NAV SALANGEN-LAVANGEN-DYRØY (Orgnr. 891377002)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891377002
Navn/foretaksnavn: NAV SALANGEN-LAVANGEN-DYRØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Kongsveien 79, 9350 SJØVEGAN
Forretningskommune: SALANGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 86, 9355 SJØVEGAN
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56262

Lenker til interne ressurser