NAV HARAM (Orgnr. 891379412)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891379412
Navn/foretaksnavn: NAV HARAM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Brattvåggata 29, 6270 BRATTVÅG
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56308

Lenker til interne ressurser