NAV LØDINGEN (Orgnr. 891379722)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891379722
Navn/foretaksnavn: NAV LØDINGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Sjøvegen 14, 8410 LØDINGEN
Forretningskommune: LØDINGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 8411 LØDINGEN
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56317

Lenker til interne ressurser