NAV HARSTAD (Orgnr. 891381972)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891381972
Navn/foretaksnavn: NAV HARSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 43
Forretningsadresse: Hvedings gate 1, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57140

Lenker til interne ressurser