STATPED TROMSØ REGIONKONTOR NORD (Orgnr. 891446152)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891446152
Navn/foretaksnavn: STATPED TROMSØ REGIONKONTOR NORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Gimlevegen 68, 9019 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 02-07-2007
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning
NSD id-nummer: 57163

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet