NAV ARBEID OG YTELSER AVD ARENDAL (Orgnr. 891592272)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891592272
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD ARENDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 68
Forretningsadresse: Holthes vei 4, 4848 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 16-08-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57139

Lenker til interne ressurser