NAV ARBEID OG YTELSER AVD SAUDA (Orgnr. 892260362)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892260362
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD SAUDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Skulegata 4, 4200 SAUDA
Forretningskommune: SAUDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57547

Lenker til interne ressurser