NAV FORVALTNING MOLDE AVD ÅLESUND (Orgnr. 892260842)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892260842
Navn/foretaksnavn: NAV FORVALTNING MOLDE AVD ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Parkgata 2, 6003 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.