NAV ALNA (Orgnr. 892517002)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892517002
Navn/foretaksnavn: NAV ALNA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 82
Forretningsadresse: Trygve Lies plass 1, 1051 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 316 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 07-04-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56354

Lenker til interne ressurser