NAV RÆLINGEN (Orgnr. 892971862)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892971862
Navn/foretaksnavn: NAV RÆLINGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 FJERDINGBY
Forretningskommune: RÆLINGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56412

Lenker til interne ressurser