NAV NUMEDAL (Orgnr. 892972702)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892972702
Navn/foretaksnavn: NAV NUMEDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Vrågåvegen 10, 3626 ROLLAG
Forretningskommune: ROLLAG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56419

Lenker til interne ressurser