NAV GRANE (Orgnr. 892973652)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892973652
Navn/foretaksnavn: NAV GRANE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Industriveien 2, 8682 TROFORS
Forretningskommune: GRANE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56383

Lenker til interne ressurser