NAV ÅFJORD (Orgnr. 892982392)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 892982392
Navn/foretaksnavn: NAV ÅFJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Årnes, 7170 ÅFJORD
Forretningskommune: ÅFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56420

Lenker til interne ressurser