NAV ÅSANE (Orgnr. 894007222)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 894007222
Navn/foretaksnavn: NAV ÅSANE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 68
Forretningsadresse: Åsane Senter 20, 5116 ULSET
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 34, 5826 BERGEN
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56544

Lenker til interne ressurser