NAV BAMBLE (Orgnr. 894705922)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 894705922
Navn/foretaksnavn: NAV BAMBLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Krabberødveien 1B, 3960 STATHELLE
Forretningskommune: BAMBLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 64, 3995 STATHELLE
Registrert dato: 29-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56598

Lenker til interne ressurser