NAV SERVICEENHET OSLO (Orgnr. 911667541)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 911667541
Navn/foretaksnavn: NAV SERVICEENHET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 51
Forretningsadresse: Fredrik Selmers vei 5, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 300 Alnabru, 0314 OSLO
Registrert dato: 06-03-2013
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.