UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE (Orgnr. 911770709)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 911770709
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 3356
Forretningsadresse: Kjølnes ring 56, 3918 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 235, 3603 KONGSBERG
Registrert dato: 04-04-2013
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57396

Lenker til interne ressurser