UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET BARENTSINSTITUTTET (Orgnr. 912746410)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912746410
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET BARENTSINSTITUTTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Rådhusgata 8, 9900 KIRKENES
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-11-2013
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.