POLITIETS IKT-TJENESTER (Orgnr. 912814076)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912814076
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IKT-TJENESTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 569
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 28-11-2013
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57329

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet