ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN (Orgnr. 912998827)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912998827
Navn/foretaksnavn: ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 944
Forretningsadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 23-12-2013
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.