DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT (Orgnr. 913558693)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913558693
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Karl Johans gate 37B, 0162 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7154 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 30-04-2014
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57385

Lenker til interne ressurser