NAV ØKONOMI STØNAD AVD OSLO (Orgnr. 913572432)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913572432
Navn/foretaksnavn: NAV ØKONOMI STØNAD AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 7, 0555 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St. Olavsplass, 0130 OSLO
Registrert dato: 05-05-2014
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.