NAV ØKONOMI STØNAD AVD MOLDE (Orgnr. 913572939)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913572939
Navn/foretaksnavn: NAV ØKONOMI STØNAD AVD MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Verftsgata 5, 6416 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2614, 6405 MOLDE
Registrert dato: 05-05-2014
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.