KYSTVERKET LOSTJENESTEN (Orgnr. 914756359)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914756359
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET LOSTJENESTEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 376
Forretningsadresse: Parkgata 3A, 6003 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 07-01-2015
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57463

Lenker til interne ressurser