NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER (Orgnr. 914781175)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914781175
Navn/foretaksnavn: NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Akersgata 8, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 299 Sentrum, 0103 OSLO
Registrert dato: 12-01-2015
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57386

Lenker til interne ressurser