POLITI- OG LENSMANNSETATEN (Orgnr. 915429785)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915429785
Navn/foretaksnavn: POLITI- OG LENSMANNSETATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o PolitidirektoratetPostboks 2090 Vika, 0031 OSLO
Registrert dato: 22-05-2015
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55340

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet