DIREKTORATET FOR E-HELSE (Orgnr. 915933149)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915933149
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR E-HELSE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 171
Forretningsadresse: Verkstedveien 1, 0277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 221 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 17-09-2015
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57389

Lenker til interne ressurser