DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD HOVEDKONTOR (Orgnr. 915977847)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915977847
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 148
Forretningsadresse: Verkstedveien 1, 0277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 221 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 26-09-2015
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet