VALGDIREKTORATET (Orgnr. 916132727)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916132727
Navn/foretaksnavn: VALGDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Rambergveien 9, 3115 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2080, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 27-10-2015
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57451

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet