REGELRÅDET (Orgnr. 916195613)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916195613
Navn/foretaksnavn: REGELRÅDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Kartverksveien 21, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 07-11-2015
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57461

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet