JERNBANEDIREKTORATET (Orgnr. 916810962)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916810962
Navn/foretaksnavn: JERNBANEDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 210
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 16, 0101 OSLO
Registrert dato: 26-02-2016
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57488

Lenker til interne ressurser