STATPED OSLO AVD ASLAKVEIEN 14 (Orgnr. 917270171)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917270171
Navn/foretaksnavn: STATPED OSLO AVD ASLAKVEIEN 14
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Aslakveien 14, 0753 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 06-06-2016
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet