FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT (Orgnr. 917618283)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917618283
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Akershus FestningGlacisgata 1, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 , Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 25-08-2016
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57605

Lenker til interne ressurser