HØGSKULEN PÅ VESTLANDET (Orgnr. 917641404)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917641404
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 3212
Forretningsadresse: Inndalsveien 28, 5063 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7030, 5020 BERGEN
Registrert dato: 31-08-2016
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57478

Lenker til interne ressurser